Na príprave stránky sa pracuje. Navštívte nás v blízkej budúcnosti.

This site is under construction. Please come back in near future.

ADRESA SÍDLA:

HK Computers s.r.o. , Obchodná 60, 811 06 Bratislava , SLOVENSKO

E-m@il: info@hkc.sk
WEB: www.hkc.sk